AVIS Truck rental


Profil

Zákazník, ktorý si vyberie naše služby získava benefity ktoré vyplývajú z viacročných skúseností práce v automobilovej preprave a praktických projektov riadenia flotily za účelom optimalizácie finančných nárokov na prepravu. V preprave sú dôležité vedomosti a technická kapacita, následné na to je spoločnosť schopná ponúkať výhodné riešenia pre vás dnes aj v budúcnosti.

Dnes má každý na výber viacero možností ako prepraviť zásielku či tovar z miesta na miesto. To je aj jedným z dôvodov, prečo stále budujeme kvalitné vzťahy v našej obchodnej stratégii, ktorú nazývame AVIS Star Truck. Táto stratégia pripomína a potvrdzuje, že spoločnosť AVIS je celosvetovým poskytovateľom transportných služieb viac ako 63 rokov. V našej filozofii sa vždy zameriavame v podstate na vec ako ponúknuť individuálny prístup a kopírovať potreby našich zákazníkov v maximálne možnej miere.

V súčasnosti každý zákazník pozerá na efektivitu a správnu voľbu transportu tovaru. Našou voľbou je flotilový manažment, ktorý sa nevie zaobísť bez možnosti prenájmu ťahačov a návesov. Naša profesionalita v preprave pozerá na obchod s našimi zákazníkmi ako na spoločný produkt ponúkajúci čiastkové riešenie dopravy a prenájmu spĺňajúce parametre trhu. Outsourcing je dnes známy a pre mnoho spoločnosti riešením pre riadenie vlastnej alebo cudzej flotily. V neposlednej rade našim cieľom je ponúkať vozidlá znižujúce emisie CO2 v ovzduší a napredovať v environmentálnych riešeniach, ktoré AVIS Truck Rental dlhodobo podporuje.